27 กรกฎาคม 2554

คลิ๊ปบรรยายพิเศษเรื่อง"ยุคสมัยอย่างใหม่ในพระราชพิธี​สิบสองเดือน" โดย ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล‏ ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 25 กรกฎาคม 2554

 
เราพยายามเข้าใจพงศวดารจารีตการเขียนพระราชพงศวดารตำนานทั้งหลายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ คำถามใหญ่ที่สุดก็คือเราคิดว่ามันเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์ขณะที่ผมคิดว่ามันเป็นงานวรรณกรรมชนิดหนึ่ง หรือเผลอๆมีสองอย่างรวมกัน

ผมพยายามเข้าใจพงศวดารในฐานะวรรณคดีร่วมสมัย และพยายามเข้าใจวรรณคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฐานะสิ่งที่ร่วมสมัยกับพระราชพงศวดาร อย่าคิดเอาง่ายๆว่าเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์แบบสมัยใหม่ที่ให้เราไปหยิบคว้าฉวยเอาข้อมูลมาใช้แค่นั้น
มันเหมือนเป็นเรื่องของการสร้างหรือจัดระเบียบของความบริสุทธิ์ของประเพณีของราชสำนัก มันเหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังทำมีของพวกไพร่ของชาวบ้านเข้ามาปะปนกันจนเยอะมาก จึงต้องมีการชำระความบริสุทธิ์ชุดหนึ่ง แต่การชำระความบริสุทธิ์อยู่ในบริบทที่ต้องอธิบายให้ขุนนางทั้งหลายฟังด้วยว่าควรทำอย่างไร?

คำถามคือหนังสือเล่มนี้หลังจากมีการตีพิมพ์ออกมาแล้วฝ่ายพิธีการของราชสำนักมีการจัดพิธีการต่างๆของสิบสองเดือนตามแนวทางของหนังสือเล่มนี้หรือไม่ ผลของมันคือถ้ามีมันน่าจะเป็นการชำระความบริสุทธิ์ของราชสำนักจริงๆ หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น