25 กรกฎาคม 2554

เจาะกองทัพใช้เงินซ่อม ฮ.เบลล์ 212 เฉียด 900 ล้านผ่าน บ.ค้าอาวุธรายใหญ่โยงบิ๊กพลเอก

เปิดข้อมูลลึกกองทัพบก 10 ปี หมดเงินซ่อมเฮลิคอปเตอร์ เบลล์ 212 แล้ว 900 ล้าน ผ่าน 3 บริษัทค้าอาวุธใหญ่โยงคอนเนกชันลึกบิ๊กพลเอก
กรณีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกตก 3 ครั้งในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วัน จากครั้งแรก เฮลิคอปเตอร์แบบฮิวอี้ ครั้งที่สองเฮลิคอปเตอร์แบบแบล็คฮอว์กที่แก่งกระจาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ เบลล์  212  ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ทั้ง 3 เหตุการณ์ทำให้กองทัพสูญเสียกำลังพลไปถึง 17 นาย

แม้ทางกองทัพได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นอุบัติเหตุ กระนั้นได้ถูกตั้งคำถามถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเหมือนกัน

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554  กองทัพบก (กรมการขนส่งทหารบก) ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ เบลล์  212  (พล.ต.พิทยา  กระจ่างวงศ์ ผบ.ศูนย์ฝึกการบิน ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันมีจำนวน  20 ลำ- นสพ.ไทยโพสต์ 25 ก.ค.2554) ไปแล้ว 901.8.ล้านบาท  ผ่าน 3 บริษัท ได้แก่
       1.บริษัท เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ เอเซีย (พีทีอี) จำกัดจากสิงคโปร์จำนวน 24 ครั้ง วงเงิน  715.4 ล้านบาท (ไม่รวมจัดซื้อจัดจ้างแบบ 206  จำนวน 4 ครั้ง 16.7 ล้านบาท)
       2.บริษัท โรยัลสกาย จำกัด 1 ครั้ง วงเงิน 26.2 ล้านบาท
       3.บริษัท ริชมอนด์ จำกัด 2 ครั้ง วงเงิน 160.2 ล้านบาท   
        ทั้ง 3 บริษัทเป็นผู้ค้าอาวุธรายใหญ่และเป็นคู่ค้ากับกองทัพมานาน โดย 1ใน 3 รายมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอดีตนายทหารระดับสูงของกองทัพยศพลเอกคนหนึ่ง
       ในส่วนของ บริษัท เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ เอเซีย (พีทีอี) จำกัด การจัดซื้อจัดจ้างชิ้นส่วน เฮลิคอปเตอร์ครั้งใหญ่ จำนวน 791 รายการ เกิดขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2552 วงเงิน 369.9 บาท   รองลงมา 6 รายการ  37.5 ล้านบาท วันที่ 11 ก.ย. 2552 และ 36.7 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ วันที่ 30 กันยายน 2553 (ดูตาราง)
       การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน บริษัท โรยัลสกาย จำกัด 1 ครั้ง 1 รายการ 26.2 ล้านบาท เกิดขึ้นวันที่ 30 มีนาคม 2552
       และการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน บริษัท ริชมอนด์ จำกัด 2ครั้ง ครั้งแรก จำนวน 9 รายการ วงเงิน 37.9 ล้านบาท วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ครั้งที่สอง จำนวน 7 รายการ 122.36 ล้านบาท วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 
       เบ็ดเสร็จมีการใช้เงินผ่าน 3 บริษัท 918.5 ล้านบาท
การจัดซื้อจัดจ้างซ่อม ฮ. แบบ 212 และ แบบ 206 ผ่านบริษัท เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ เอเซีย(พีทีอี)
วันจัดซื้อ
จัดจ้าง  
รายละเอียด
วงเงิน  (บาท)
29 มี.ค. 254
ซื้อขายชิ้นส่วนซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ
1,483,295
25 ก.พ.2546
ซื้อชินส่งซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วจำนวน 28 รายการ
5,009,754
29 เม.ย. 2546
ซื้อเครื่องมือสำหรับใช้ในการตรวจสอบ M/R GRIPSเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 212 จำนวน 3 ชุด (5รายการ)
1,345,452
3 ธ.ค. 2546
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ จำนวน 24 รายการ
4,062,499
22 ส.ค. 2548
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 212จำนวน 28 รายการ
4,242,025
29 ก.ย. 2548
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ212จำนวน 8 รายการ
17,874,755
23 ส.ค. 2550
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ 43 รายการ
18,232,446
23 ส.ค. 2550
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ 75 รายการ
29,226,393
31 ส.ค. 2550
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง 83 รายการ
7,027,174
28 ก.ย. 2550
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 20 รายการ
18,101,899
28 ก.ย. 2550
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์จำนวน 36 รายการ
29,291,719
9 มิ.ย. 2551
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานแบบทั่วไปแบบ212 จำนวน 24 รายการ
9,189,574
30 ก.ย. 2551
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์แบบ จำนวน 21 รายการ
9,659,886
30 ก.ย. 2551
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ แบบ212จำนวน 105 รายการ
31,042,057
30 ก.ย. 2551
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์จำนวน 87 รายการ
31,008,834
18 ธ.ค. 2551
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ206จำนวน 12 รายการ
2,140,129
18 ธ.ค. 2551
ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือขั้นสนามและบริภัณพ์ภาคพื้น แบบ206และแบบ212จำนวน 24 รายการ
4,432,004
16 ม.ค. 2552
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212จำนวน 81 รายการ
16,933,922
28 ก.ค. 2552
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์แบบ206 ไปจำนวน 7 รายการ
1,753,368
11 ก.ย. 2552
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปจำนวน 6 รายการ
37,519,326
28 ก.ย. 2552
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ212จำนวน 20 รายการ
6,546,270
30 ก.ย. 2552
ชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212จำนวน 791 รายการ
369,925,450
30 ก.ย. 2553
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ แบบ 212 จำนวน40 รายการ
23,961,026
30 ก.ย. 2553
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานแบบ212จำนวน 7 รายการ
36,798,400
30 ก.ย. 2553
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212 จำนวน 9 รายการ
10,707,892
30 ก.ย. 2553
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ206จำนวน 8 รายการ
1,291,571
15 ก.พ. 2554
ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212 จำนวน 9 รายการ
3,293,198
รวม

732,100,314

  ที่มา: ศูนย์ข้อมูล &ข่าวสืบสวน ฯ (TCIJ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น